Osoba z którą stworzyłeś zaufany kontakt musi dać ci pozwolenie na używanie kredytów z jego konta.