Σοβαρά τώρα βάλτε όρια στα credits με έχουν γ.....ει άτομα που βάζουν credits όλη την ώρα και δεν μπορώ να κάνω τίποτα ή αν δεν θέλετε αυτό κάντε κάτι έτσι ώστε να υπάρχει μια σχετική ισότητα στο game ΔΕΝ θέλω και ούτε πρόκειται να βάλω λεφτά στο game.Δηλαδή για όνομα πια...