Zabijete-li gang dostanete 3% namísto 5%.

Stejného hráče můžete napadnout 2x za TC den.

Můžeš vlastnit 2 kluby.

Délky speciálních předmětů byla upravena.

Požadavky na levely byly lehce pozměněny.

Ve vězení můžete dávat menší úplatky k snížení trestu.

Všichni začínají s 200 vstupenkami.

Kostky byly pozměněny a jsou lepší výhry.

Výhry byly zvýšeny - jak za mezinárodní žebříček tak pro top vrahy.

Do cizího klubu můžeš vejít pouze pokud je vlastník online.

Při předávkování skončíš na jipce 30 minut.

Předmět Mluvící šutr nyní poskytuje slevu 10%.